Výrobcovia / značky
Kategórie      

Osviežovač PRESTIGE

Osviežovač PRESTIGE

Osviežovač vzduchu rozprašovač 250ml

 
 
 
6,90 €
Do košíka

Osviežovač PRESTIGE

Mechanický rozprašovač bez hnacieho plynu s koncentrovanou vôňou. Stačí jedno streknutie na prevoňanie interiéru auta. Vydrží 3x dlšie ako bežné sprejové osviežovače vzduchu. Silné intenzívne vône, neutralizuje zápachy.

Dostupné vône: jahoda, vanilka, anti-tabaco, new car, million-parfumovaná vôňa inšpirovaná parfémom Million, laguna-parfumovaná vôňa inšpirovaná parfémom Laguna.

 

 

Bezpečnostné upozornenie
Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Nevdychujte aerosóly. Používajte len na dobre vetranom mieste. Nestriekať na potraviny. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Upozornenie: Výrobok obsahuje častice ktoré predstavujú riziko udusenia. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.


Copyright 2017 - 2020 © Truckshopds.sk